location-icon

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

contacts-icon

+48 85 871 00 49
inwestycje@aventusgroup.pl

location-icon

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

contacts-icon

+48 85 871 00 49
inwestycje@aventusgroup.pl

Aventus Group – Fintech nowej generacji

W wywiadzie zostały poruszone istotne dla branży tematy. Między innymi kwestie związane z tematyką odpowiedzialnego pożyczania, czy przyszłości branży. Edwin Milewski wypowiedział się również o tym, jak ważna jest przewaga technologiczna, zwłaszcza w branży Fintech, w której działa Aventus Group. Nie zostały też pominięte kwestie Employer Brandingu, na które Aventus Group już od dłuższego czasu kładzie nacisk. Z kluczowymi zagadnieniami można się zapoznać poniżej:

Przyszłość branży Fintech w kontekście firm pożyczkowych, a przyszłość Aventus Group

Na rynku trwa nieustanna konkurencja, a treminowość spłat zobowiązań w 2020 r. może się jeszcze pogorszyć, szczególnie jeśli będzie się wiązała z kurczącym się rynkiem pracy i realnie malejącymi dochodami, na które wpływ ma rosnąca inflacja. Z tego względu dostęp do taniego finansowania przez pożyczkodawców, perfekcyjna optymalizacja procesów i rozsądne zarządzanie polityką kosztową jest nieustającym wyzwaniem rynku Fintech. A kto temu sprosta, zostanie liderem na kolejne lata.

My jesteśmy międzynarodową firmą z bogatą historią pożyczania. Zadbaliśmy o dywersyfikację ryzyka i swoją kondycję finansową. Niemniej jednak bacznie się przyglądamy regulacjom, bowiem jeden nieprzemyślany zapis w ustawie może wywołać negatywne skutki dla całej branży, a zwłaszcza dla samych pożyczkobiorców, którzy mogą mieć problemy z szybkim pozyskaniem pieniędzy z legalnego źródła.

Rozwijamy się szybciej niż reszta rynku, ponieważ modelujemy działania i procesy tak, aby zapewnić klientom możliwe najlepsze, a przy tym spójne wrażenia kontaktu w ramach user i customer experience. W sposób świadomy podchodzimy do projektowania naszych produktów i usług, dokładnie analizujemy procesy powstawania potrzeb klienta. Należy podkreślić, że sama przewaga technologiczna nie wystarczy, bowiem kluczowe znaczenie ma budowanie spersonalizowanej relacji z klientem. A to z powodzeniem robimy od lat.

Promujemy ideę odpowiedzialnego pożyczania

Nie tylko na swoich blogach, ale również na portalach zewnętrznych stale promujemy ideę odpowiedzialnego pożyczania, która jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania biznesu. To przede wszystkim pomaga Klientom uniknąć zagrożeń związanych z pożyczkami krótkoterminowymi w nierzetelnych firmach.  Przykładamy  ogromną wagę do procesu badania ryzyka kredytowego, stosując dobre praktyki oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu i opracowanych algorytmach. Przestrzegamy reguł kodeksu odpowiedzialnego pożyczania, co pozwala nam nie tylko obniżyć poziom ryzyka kredytowego, ale także przestrzec klienta przed nadmiernym zadłużeniem. Złota reguła, którą zawsze podkreślam  - pożyczki co do zasady powinny być przeznaczone na konkretny wydatek.

Cenimy wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Obserwujemy  coraz silniejszą tendencję, aby potencjalnych pracowników traktować w podobny sposób jak swoich najlepszych klientów. Działamy zgodnie z tym kierunkiem, ponieważ nie tylko potrafimy przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników i następnie zapewnić im dobre warunki, ale przede wszystkim dajemy możliwość dalszej samorealizacji. Wymaga to wielkiego wysiłku organizacyjnego, przedefiniowania koncepcji przywództwa na rzecz tworzenia zespołów uprawnionych do podejmowania samodzielnych decyzji. Mamy żywotny interes w tym, aby tam, gdzie jest to możliwe, tworzyć nowe szanse zarówno dla firmy, jak i dla naszych pracowników. Aktywnie współpracujemy również z białostockimi uczelniami, dając ambitnym studentom szansę mocnego startu zawodowego.

 

Pełna treść dostępna w marcowym wydaniu Home&Market, nr 03, str. 88 - 89